سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعره

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خیال نکن نباشی بدون تو می میرم

    نظر

خیال نکن

خیال نکن نباشی              بدون تو می میرم

گفته بودم عاشقم             حرفمو پس می گیرم

خیال نکن نمونی               کارم دیگه تمومه

لیلی فقط تو قصه اس         جنون دیگه کدومه

کی گفته تو نباشی           ستاره بی فروغه

بذار همه بدونن                 که عاشقی دروغه

تو برده ای می خواستی     که حرفتو بخونه

بپای تو بسوزه                 بپای تو بمونه

عروسکی می خواستی     رو طاقچتون بکاریش

وقتی بازیت تموم شد        کنج اتاق بذاریش

دیگه برای موندن               اتاق تو شلوغه

شعر از شاهکار بینش پژوهش