كل عناوين نوشته هاي شاعره

شاعره
[ شناسنامه ]
خيال نکن نباشي بدون تو مي ميرم ...... سه شنبه 90/3/3
فال حافظ ...... چهارشنبه 90/2/7
عجب صبري خدا دارد ...... پنج شنبه 89/11/7
خنده مستانه ...... پنج شنبه 89/7/15
پاييز ...... سه شنبه 89/6/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها